Aрхітектурні рішення арт-кластерів та сквотів в урбаністичному середовищі

Автор: Школяр Софія Романівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Архітектура та містобудування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Школяр С.Р. Архітектурні рішення арт-кластерів та сквотів в урбаністичному середовищі - Рукопис. Магістерська робота на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю – Архітектура будівель і споруд. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. У магістерській роботі проаналізовано об’ємно-просторові, об’ємно-планувальні, соціологічні, психологічні та філософські чинники формування арт-кластерів та сквотів як форм нових мистецьких практик в урбаністичній структурі. Висвітлено світовий та вітчизняний досвід влаштування мистецьких кластерів та сквотів, передумови їх виникнення та особливості формування. Проведено аналіз арт-кластерів на предмет їх поліфункційності та проаналізовано соціально-демографічну структуру споживачів. Проведено дискурс певних форм міських мистецьких суспільних просторів, зокрема арт-кластерів та сквотів, крізь призму методології гетеротопії Мішеля Фуко. Досліджено психологію простору мистецьких кластерів, архітектурний аспект формування кластерів на території колишніх промислових зон. Детально опрацьовано теоретичні основи ревіталізації промислових об’єктів та створено структурну модель сквотів і арт-кластерів як об’ємно-просторових утворень. Окреслено основні аспекти формування архітектурно-художнього рішення ревіталізованих промислових зон та особливості їх пристосування до культурної функції. На основі дослідження запропоновані рекомендації щодо ревіталізації промислової зони з метою створення арт-кластеру. Ключові слова: арт-кластер, сквот, гетеротопія, ядро кластеру, ревіталізація, промислова зона.