"Нафтова війна" між РФ та Саудівською Аравією у контексті реалізації угоди ОПЕК+

Автор: Уханська Ольга Михайлівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародні відносини
Інститут: Інститут гуманітарних та соціальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Уханська О. М., Івасечко О. Я. (керівник). «Нафтова війна» між РФ та Саудівською Аравією у контексті реалізації угоди ОПЕК+. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Розширена анотація. Історія ОПЕК бере свій початок з 1960 року коли такі держави як Венесуела, Ірак, Іран, Саудівська Аравія та Кувейт провели конференцію в Багдаді, на якій обговорювалося питання зниження цін на сировину [2]. У грудні 2016 року було підписано угоду, яка передбачала обмеження видобутку нафти між представниками ОПЕК і 11 нафтовидобувними державами, які не були державами-членами зазначеної організації [1, c. 115]. 6 березня 2020 р. переговори між РФ та ОПЕК щодо скорочення щоденного виробництва сировини зазнали поразки. Такі дії РФ підштовхнули Саудівську Аравію, яка відреагувала найбільшим зменшенням цін за останні двадцять років, захопивши певну частину російського ринку в Азії і тим самим викликала заворушення на енергетичних ринках [3]. Об’єкт дослідження – є угода ОПЕК+ та специфіка її імплементації; Предмет дослідження – причини та наслідки конфронтації між офіційним Ер-Ріядом та Москвою в контексті реалізації договору ОПЕК+. Мета дослідження – з’ясувати наслідки нафтової війни між Російською Федерацією та Саудівською Аравією на міжнародну політичну та економічну арени у контексті реалізації угоди ОПЕК+, а також висвітлити загрози цінової війни для системи міжнародних координат в цілому, а також балансу сил та світового порядку. Досліджено історію виникнення Організації країн-експортерів. Також, було розглянуто причини підписання угоди ОПЕК+. Крім того, було виокремлено ключові причини початку «нафтової війни». З’ясовано, на яких нових умовах була підписана нова угода ОПЕК+ 12 квітня 2020 року. До того ж визначено ключові проблеми імплементації угоди ОПЕК+. Ми виявили, що основною проблемою для повної реалізації домовленості стало те, що низка держав такі як: Російська Федерація, Ірак, Нігерія, Ангола, Казахстан, Конго, Південний Судан та Габон не виконували узгоджені обов’язки в повній мірі та стали основними порушниками угоди ОПЕК+. З’ясовано позицію Саудівської Аравії на такі дії держав. Досліджено вплив пандемії COVID-19 як виклик існуванню угоди ОПЕК+ та протрактовано, що пандемія коронавірусу у 2020 році спровокувала закриття кордонів держав, а це призвело до зменшення використання нафтопродукції, таким чином ціна на нафту почала своє падіння, а вихід Росії з ОПЕК+ ще став додатковим та вирішальним поштовхом до нафтової війни. Окрім цього, визначено позицію офіційного Ер-Ріяду щодо нафтової війни з Росією. Також у роботі проаналізовано позицію офіційної Москви щодо нафтової війни з Саудівською Аравією. Проаналізовано офіційну позицію США щодо «нафтового протистояння» Москва – Ер-Ріяд. Визначено наслідки «нафтової війни» між Російською Федерацією та Саудівською Аравією та їх вплив на стабільність міжнародного ринку енергоносіїв. До того ж було спроектовано потенційні шляхи, які б були здатні врегулювати питання «нафтової війни». Також у дослідженні ми змогли розкрити сценарії щодо подальшої співпраці Саудівської Аравії та Російської Федерації на ринку нафти та на глобальному ринку загалом. Ключові слова – «нафтова війна», нафта, ОПЕК+, COVID-19, Саудівська Аравія, Російська Федерація. Перелік використаних літературних джерел. 1. Здоровега М. В. РФ та Саудівська Аравія: хроніки нафтової війни [Електронний ресурс] / М. В. Здоровега // Наукове фахове видання Регіональні студії. – 2020. – Вип. 21. – С. 115-120. – Режим доступу: http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/21/21_2020.pdf 2. Кучик О. С. Міжнародні організації [Електронний ресурс] / [ О. С. Кучик, І. Р. Суховолець, А.Б. Сельмах, Г. Литвин, Тюшка А.]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с. – Режим доступу: https://pidru4niki.com/19991130/ekonomika/mizhnarodni_organizatsiyi 3. Попович Д. Штормове попередження: чим небезпечне для України зниження цін на нафту [Електронний ресурс] / Д. Попович // Слово і діло. – 2020. – Режим доступу: https://www.slovoidilo.ua/2020/03/11/kolonka/denys-popovych/bezpeka/shtormove-poperedzhennya-chym-nebezpechne-ukrayiny-znyzhennya-czin-naftu 4. Blas J. Russia and Saudi Arabia step up oil diplomacy [Електронний ресурс] / J. Blas, I. Arkhipov // Bloomberg Quint. – 2020. – Режим доступу: https://www.bloombergquint.com/business/russia-saudi-arabia-ready-to-keep-energy-market-stable-kremlin 5. Coronavirus: Oil producers expected to increase crude output [Електронний ресурс] // BBC News. – 2020. – Режим доступу: https://www.bbc.com/news/business-53386423