Аварійно-відновлювальні роботи на шляхопроводі у с.м.т. Делятин Івано-Франківської області

Автор: Мацьопа Ігор Романович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Мости і транспортні тунелі
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Мацьопа І.Р. Аварійно-відновлювальні роботи на шляхопроводі у с.м.т. Делятин Івано-Франківської області. Магістерська кваліфікаційна робота. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2020. Керівник проекту – проф., д.т.н. Кваша Віктор Григорович. Одним з розповсюджених типів існуючих мостів та шляхопроводів, які почали масово будувати в 50-60 роках минулого сторіччя, є мости малих і середніх прогонів із збірними балковими перехресно-ребристими (діафрагмовими) прогонними будовами за розробленим в 1956 р. ПІ «Союздорпроект» типовим проектом ТП вип. 56 та його пізнішими модифікаціями. На даний час переважна більшість мостів з прогонними будовами цього типу не відповідають експлуатаційним споживчим властивостям і нормованим вимогам чинних ДБН В 2.3-14 та доповнення до них ДБН В.1.2-15:2009 , ДБН В.2.3 22:2009 з проектування нових мостів в першу чергу за вантажопідйомністю, пропускною здатністю (габаритом мостового полотна) і безпекою та комфортністю руху транспортних засобів і пішоходів. Крім того через отримані за період тривалої експлуатації в умовах незадовільного або взагалі відсутнього догляду численні дефекти і пошкодження додатково знижується несуча здатність, надійність і довговічність основних несучих конструкцій, та їх незадовільний стан в цілому. Прогонова будова даного моста являє собою чотири розрізних прогони, кожен з яких складений з семи діафрагмових балок. Прогонові будови всіх прогонів виконані в монолітному залізобетоні зі збереженням геометричних розмірів та армування за збірним варіантом ТП вип. 56. Під час обстеження, особливо небезпечні дефекти проміжних головних балок виявлені в прогоні №2, а саме повне розривання всіх шести стержнів (6O32) пакету поздовжньої робочої арматури в обох каркасах в середині прогону трьох 5 суміжних балок втомного характеру, що є очевидним свідченням повної втрати цими балками несучої здатності і аварійного стану прогонової будови . Слід відмітити, що руйнування мостових балок цього типу з армуванням багаторядовою арматурою внаслідок фізичного розривання пакету арматурних стержнів без ознак текучості арматури не спостерігалось і в технічній літературі не описано. Був виявлений лише один випадок утворення силової тріщини втомного характеру у трьох нижніх стержнях пакету арматури з шести стержнів O32 мм. Об’єкт дослідження - шляхопровід у с.м.т Делятин Івано-Франківської області, а саме прогон №2. Предмет дослідження - повне розривання всіх шести стержнів (6O32) пакету поздовжньої робочої арматури в обох каркасах в середині прогону трьох суміжних балок втомного характеру. Мета дослідження - розроблення технологічних рекомендацій щодо зварювання арматурних стержнів ? 32 мм. Результати дослідження - на основі проведених досліджень розроблено технологічні рекомендації зварювання арматурних стержнів ? 32 мм ванним способом. Визначено параметри режиму, особливості техніки виконання, конструктивні елементи зварного з’єднання. Проведено експериментальні дослідження міцнісних характеристик та структурно-фазового складу зварних елементів арматур. Показано, що наявність термічного впливу негативно впливає на властивості зони термічного впливу. Руйнування взірців відбувалося по основному металу, переважно на ділянці перегріву. Розроблено технологічні рекомендації щодо підготовки до зварювання та виконання зварних стиків пакету арматур мостового прогону. Запропонована конструктивна схема - схема стикування пакету із шести арматур із рознесенням зон зварювання. Вона забезпечує необхідні міцнісні характеристики зварюваної ділянки прогону та розподілення навантажень на зварні з’єднання. 6 Ключові слова: шляхопровід, мостові балки, аварійний стан, монолітний залізобетон, діафрагми балок, довговічність, несуча здатність, поздовжня робоча арматура, ваннний спосіб, розподілення навантажень. Перелік використаних літературних джерел: 1. Типовые проекты сооружений на автомобильных дорогах. Выпуск 56. Пролётные строения железобетонные, сборные с каркасной арматурой периодического профиля. / -М.: Стройиздат, 1958. -56 с. 2. ДБН В.2.3-6:2009. Мости та труби. Обстеження та випробування. –К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 31 с. 3. СН 393-69 Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций. – М.: Издательство литературы по строительству, 1970. – 241 с. 4. Патон Б.Е. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. - Москва: Машиностроение, 1974. - 768 с. 5. Кваша В.Г. Дослідження міцності пакету зварної багаторядової арматури залізобетонних балок за ТП вип. 56 і 56д при циклічних навантаженнях / В.Г. Кваша, І.В. Мельник, В.А. Осадчук, Ю.О. Шалімов, В.І. Білобородченко, М.Д. Климпуш // Зб. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. –К.:НТУ, 2002. –Вип.64. –с.89-91. 6. Кваша В.Г. Аналіз експлуатаційного стану, довговічності і надійності з умов витривалості мостових балок існуючих залізобетонних автодорожніх мостів / В.Г. Кваша, І.В. Мельник, М.Д. Климпуш // Зб. Будівельні конструкції. –К.: НДІБК, 1999. –вип. 50. –с.482-488. 7. Кваша В.Г. Відновлення пошкодженої арматури при реконструкції залізобетонних мостів / В.Г. Кваша, І.В. Мельник, В.А. Осадчук, Ю.О. Шалімов, В.К. Малиновський, В.І. Білобородченко // Зб. Будівельні конструкції. –К.: НДІБК, 2003. –вип. 59, книга 2. –с.172-177.