Художньо-образна інтерпретація змісту українських народних пісень в сучасному книжковому дизайні

Автор: Бондаренко Олександра Павлівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У народній пісні люди переживають свої найбільші страхи, найщиріші почуття, найбільшу любов до свого рідного краю і до людей, які живуть разом з ними в найріднішій і найяснішій країні. Народна пісня і справді є душею кожного народу. Вона може наділяти силою кожного жителя своєї країни. А в свою чергу ілюстрація постійно допомагала нам краще зрозуміти та уявити прочитане, почуте, покращує розуміння теми, ідеї, образу героїв, відображає ідейний зміст книжки у художніх деталях – виразних, конкретних, робить книгу більш цікавішою і заохочує прочитати її. Це і є основною метою ілюстрації. Актуальність теми Актуальність роботи спричинена тим, що остання збірка з українськими народними піснями видавалася ще у 2007 році, тому має застарілий дизайн і навряд чи приверне увагу споживача. А на сьогоднішній день це є як ніколи актуально, суспільство має тягнутися до українського, бути свідомими, повертати цінності, а в українських народних піснях ці цінності проговорені. Естетично притягуюча книжка здатна привернути увагу і спонукає як до покупки в магазині, так і до її прочитання. Книжкова ілюстрація робить книжку цікавою, тим самим сприяє розвитку людей і розвитку книговидавництва. Мета дослідження Метою роботи є виявлення художньо-образних засобів інтерпретації змісту українських народних пісень у сучасному книжковому дизайні. Для реалізації мети дослідження поставлено наступні завдання: 1. дослідити проблему розвитку пісенних збірників та їх дизайну у сучасних наукових працях; 2. розглянути тенденції розвитку дизайну пісенників у сучасному візуальному просторі; 3. розглянути пісню, як словесно-музичний твір, здійснити класифікацію, виявити основні змістово-сюжетні мотиви української пісні; 4. виявити візуальні прийоми інтерпретації змісту народної пісні; 5. на основі дослідження розробити авторську проектну пропозицію. Завдання дослідження Дослідити історію створення збірок українських народних пісень та зробити аналіз аналогів, зробити ескізне проектування ілюстрацій, довести їх до потрібних форм, пошук композиції і кольорів, розробити оригінальний дизайн ілюстрацій до збірки українських народних пісень. Також завданням є інтерпретувати етнічний стиль та інтегрувати його в сучасний книжковий дизайн. Важливо враховувати таки аспекти як: - ергономічність та естетичність виробу; - читабельність; - композицiйність; - правильне розташування основних елементів. Технічне завдання включає в себе розробку: - Дизайну образів героїв пісень; - Підбір кольорів, - Дизайну обкладинки книжки; - Дизайну форзацiв книги; - Композиційну ціліснiсть тексту пісень та ілюстрації; - Формату книги. Об’єкт дослідження Зміст українських народних пісень та його візуальне відтворення. Предмет дослідження Художньо-образна інтерпретація змісту українських пісень, а також способи та засоби проектування книжкової ілюстрації та формування візуальної концепції пісенника. Методи дослідження У роботі використано теоретичні та емпіричні методи дослідження, зокрема, аналітичний, комплексний, зіставно-типологічний, образно- стилістичний, а також методи систематизації, художньо-композиційного аналізу та моделювання. Наукова новизна одержаних результатів Наукова новизна роботи полягає у визначенні та систематизації візуальних характеристик орнаментально-образних та символічних мотивів, притаманних українській народній творчості та декоративно-ужитковому мистецтву та вияві шляхів їх інтерпретації у збірці українських народних пісень. А також у розширенні та поглибленні уявлень про вагомий вплив народного мистецтва і етнокультурної специфіки на становлення і розвиток графіки як складової дизайн-діяльності. Використання сучасної графіки, нових сюжетних образів та сцен.