Дослідження і удосконалення професійного підбору кадрів ТОВ "Кіннарпс Україна" в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності

Автор: Зіміна Єлизавета Сергіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Головною метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження та вдосконалення професійного підбору кадрів на ТОВ «Кіннарпс Україна» в умовах міжнародної економічної діяльності. В даному дипломному проекті, об’єктом дослідження є ТОВ «Кіннарпс Україна». Предметом дослідження - удосконалення професійного підбору кадрів. Пояснювальна записка містить вступ, теоретичні, аналітичну, дослідницьку і проектно-рекомендаційну частину, висновки, використану літературу, додатки. У роботі розглянуто літературні джерела та законодавчі акти за проблемою, здійснено аналізування виробничо-господарської, міжнародно економічною діяльністю підприємства за 2016-2019 роки та перший квартал 2020р. Узагальненням написання трьох розділів розроблено комплексний захід з метою удосконалення професійного підбору кадрів на підприємстві в умовах розвитку міжнародної економічної діяльності.