Дослідження і розвиток системи управління персоналом ПрАТ "КПМГ Аудит" в умовах міжнародних економічних зв’язків

Автор: Озарчук Катерина Сергіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи було досліджено та запропоновано шляхи удосконалення системи управління персоналу ПрАТ «КПМГ Аудит» в умовах міжнародних економічних зв’язків. В першому розділі наведено огляд літературних джерел та нормативно-правових актів стосовно теми дослідження. Виявлено зростаючий інтерес дослідників до методів побудови такого механізму на вітчизняних підприємствах. В другому розділі досліджено фактичний фінансово-господарський стан ПрАТ «КПМГ Аудит». В третьому розділі здійснено математичне прогнозування показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, що визначають тенденції розвитку ПрАТ «КПМГ Аудит». В четвертому розділі запропоновано комплекси захід для удосконалення формування системи управління персоналу шляхом шляхом впровадження технологічного продукту. Здійснено економічне обґрунтування проектного заходу.