Дослідження і розвиток управління постійними витратами ПП "Кар-Сиб" в умовах міжнародної економічної діяльності

Автор: Кравець Ірина Степанівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародні економічні відносини (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи опрацьовано інформацію з літературних та інтернет-джерел, які висвітлюють питання за темою дослідження, чинну правову базу, статутну й звітну документацію підприємства. Це дало змогу визначити актуальність теми дослідження. В першому розділі визначено зміст та сутність категорій «витрати» та «постійні витрати», специфіку управління постійними витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності, а також правове регулювання управління постійними витратами підприємства. В другому розділі здійснено огляд наукових здобутків за темою управління постійними витратами підприємства умовах міжнародної економічної діяльності. В третьому розділі проведено аналізування результатів виробничо-господарської та міжнародної економічної діяльності ПП «Кар-Сиб», а також постійних витрат підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності. Четвертий розділ роботи присвячений дослідженню тенденцій розвитку основних показників діяльності ПП «Кар-Сиб», у тому числі й тенденцій розвитку результатів виробничо-господарської та міжнародної економічної діяльності міжнародної економічної діяльності. В четвертому розділі запропоновано альтернативи управління постійними витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності, наведено економічне обґрунтування однієї з них. В кінці роботи подано висновки.