Дослідження впливу інтенсивності руху транспортних потоків на загазованість вулично-дорожньої мережі

Автор: Черних Володимира Володимирівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут механічної інженерії та транспорту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Постійне зростання автомобільного парку визначає необхідність застосування нового підходу вирішення проблем забруднення довкілля з використанням інтенсивності та швидкості руху транспортних потоків. У дослідженні використано програмний продукт COPERT, призначений для обчислення викидів забруднюючих речовин повітря від автомобільного транспорту. Пораховані числові значення забруднюючих речовин. Встановлено, що зі зміною інтенсивності транспортного потоку можливе корегування кількості викидів в навколишнє середовище.