Твіттер-дипломатія як інструментарій реагування на міжнародні кризи та конфлікти

Автор: Падалка Анастасія-Марія Сергіївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Ця робота присвячена аналізу особливостей цифрової дипломатії в сучасному глобалізованому світі, де е-дипломатія виступає як багатосторонній інструмент реагування на кризи та конфлікти сучасної політичної арени. У розділі І досліджено тенденцію зменшення загальної кількості міжнародних конфліктів та криз у XXI столітті; загрози нової епохи та надано приклади кризових ситуацій сучасного глобально світу, а також сценаріїв розвитку кризової ситуації. У розділі ІІ проаналізовано сучасні інструменти цифрової дипломатії; розглянуто соціальну мережі Твіттер, як засіб «м’якої сили» у сучасному вимірі дипломатії; головні завдання цифрової дипломатії США у розв’язанні конфліктів; український Твіттер у глобальному політичному контексті; тенденції, які вплинули на залученість України до е-дипломатії; посвірусну дипломатію та вплив сучасних технологій на кризу коронавірусу. Розділ ІІІ присвячено дослідженню ефективності дипломатії Twitter на прикладі конфлікту між Іраном та Сполученими Штатами Америки. За допомогою контент-аналізу було проаналізовано рівень сприйняття соціальних мереж у вирішенні конфліктів, а також позитивні аспекти діяльності політичних акторів у соціальних мережах. У результаті, було надано рекомендації щодо підвищення рівня ефективності ведення цифрової дипломатії, а також протидії дезінформації в інтернеті. Виконання цієї роботи змусило дійти до наступних висновків: міжнародно-політична важливість сучасних інформаційно-комунікативних технологій зростає у зв’язку з появою нових форм активності міжнародних акторів, оскільки інтернет-участь громадян у зовнішньополітичних процесах виявляється у формі діалогу, так званого інтерактивного спілкування і двосторонньої політичної комунікації. Глобальний розвиток і використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій має важливе значення для вдосконалення і розвитку методів і прийомів, використовуваних державами в сучасній публічній дипломатії. Ключові слова: зовнішньополітична діяльність, цифрова дипломатія, інтернет-комунікація, соціальні мережі, Twitter, е-дипломатія.