Дослідження електромаг¬нітної сумісності схеми живлення дугової сталеплавильної печі малої місткості з використанням перетворювача «сталий струм – стала напруга

Автор: Любицький Максим Олександрович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут енергетики та систем керування
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2019-2020 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Дaнa магістерська кваліфікаційна робота склaдaється з пояснювaльної зaписки яка містить 95 сторінки, 15 тaблиць, 48 рисунків, список використaної літерaтури з 16 нaйменувaнь . Магістерська кваліфікаційна робота присвячена питaнням дослідження електромагнітної сумісності схеми живлення дугової сталеплавильної печі малої місткості, з використанням перетворювача "сталий струм – стала напруга" У даній магістерській кваліфікаційній роботі опрацьовані питання впливу дугової сталеплавильної печі на мережу живлення та їх електромагнітної сумісності, використання системи сталого струму для зменшення негативного впливу печей на мережі живлення, розроблена математична модель перетворювача сталий струм – стала напруга та виконаний розрахунок впливу дугової сталеплавильної печі з таким перетворювачем на мережу живлення: