Internship According to the Bachelor's Thesis

Major: Hydrotechnical Construction, Water Engineering and Water Technologies
Code of subject: 6.194.01.O.061
Credits: 4.50
Department: Department of Hydraulic and Water Engineering
Lecturer: Orest Verbovskiy Vadym Orel
Semester: 8 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення їх результатів, які в подальшому використовуватимуться при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Завдання: • ознайомлення зі структурою і проблематикою господарської діяльності роботи бази практики чи її підрозділів та основними результатами цієї діяльності; • збір, вивчення та узагальнення інформації з літературних джерел, пов’язаних з тематикою БКР; • конкретизація та обґрунтування актуальності вирішення проблеми, яку розробляють у БКР; • вивчення методів опрацювання результатів досліджень з використанням сучасного програмного забезпечення, зокрема, Мicrosoft Excel, EPANET; • підготовка студентів до самостійного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.
Learning outcomes: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Required prior and related subjects: • Drawdown in Construction and Drainage • Drilling Engineering
Summary of the subject: Internship According to the Bachelor's Thesis involves the acquisition by students of general competencies, a comprehensive solution of complex specialized problems. The results of practice on the topic of bachelor's thesis should be used when writing a bachelor's thesis.
Опис: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Assessment methods and criteria: • cpractice report
Критерії оцінювання результатів навчання: • practice report, current oral examination (100%)
Recommended books: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.

Internship According to the Bachelor's Thesis

Major: Hydrotechnical Construction, Water Engineering and Water Technologies
Code of subject: 6.194.02.O.077
Credits: 4.50
Department: Building Constructions and Bridges
Lecturer: EC secretaries
Semester: 8 семестр
Mode of study: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготовка студентів до самостійного виконання професійної діяльності за спеціальністю та оформлення їх результатів, які в подальшому використовуватимуться при написанні бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Завдання: • ознайомлення зі структурою і проблематикою господарської діяльності роботи бази практики чи її підрозділів та основними результатами цієї діяльності; • збір, вивчення та узагальнення інформації з літературних джерел, пов’язаних з тематикою БКР; • конкретизація та обґрунтування актуальності вирішення проблеми, яку розробляють у БКР; • вивчення методів опрацювання результатів досліджень з використанням сучасного програмного забезпечення, зокрема, Мicrosoft Excel, EPANET; • підготовка студентів до самостійного виконання професійних обов’язків за спеціальністю.
Learning outcomes: Знання: • Демонструють знання і розуміння в сфері навчання, сформовані на основі загальної середньої освіти. Ці знання формують основу для трудової діяльності або набуття професії, особистісного розвитку і продовження навчання з метою завершення першого циклу – бакалаврату. • Структури бази практики. • Програмного забезпечення, необхідного для методики оформлення (зокрема Microsoft Excel, Microsoft Power Point, AutoCAD та ін.). Вміння: • Можуть застосувавати свої знання і розуміння в професійному контексті. Програмні результати навчання (РН) • Здатні визначати і використовувати дані для формулювання відповідей на чітко визначені конкретні й абстрактні проблеми. РН16. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності, відповідати за роботу, що виконується. Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) Комунікації: • Можуть передавати власне розуміння, вміння і діяльність колегам свого рівня кваліфікації, керівникам, клієнтам Автономія і відповідальність: • Володіють навчальними вміннями та навичками для продовження навчання з певним рівнем незалежності.
Required prior and related subjects: • Drawdown in Construction and Drainage • Drilling Engineering
Summary of the subject: Internship According to the Bachelor's Thesis involves the acquisition by students of general competencies, a comprehensive solution of complex specialized problems. The results of practice on the topic of bachelor's thesis should be used when writing a bachelor's thesis.
Опис: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи дає змогу закріпити знання і навички за спеціальністю, здобуті під час вивчення теоретичних курсів, забезпечити набуття фахових компетентностей студентів, здатності до самостійного навчання, аналізу результатів і підготовки до їх оприлюднення, а також забезпечення конкурентоспроможності випускників при їх працевлаштуванні на українському та міжнародному ринках праці.
Assessment methods and criteria: • cpractice report
Критерії оцінювання результатів навчання: • practice report, current oral examination (100%)
Recommended books: 1. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 2. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.