Problems of Technical Regulations and Conformity Assessment

Major: Metrology and Information-Measuring Ttechnology
Code of subject: 8.152.00.M.036
Credits: 3.00
Department: Measuring Information Technologies
Lecturer: Prof. Roman I. Baitsar
Semester: 4 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: know: • European approach to technical regulation and its legal framework in Ukraine; • national standardization system as an element of quality assurance; • UkrSEPRO certification system, accreditation system and state market supervision. be able: •to assess the state of the sphere of technical regulation in Ukraine; • to use tools to ensure the stability of the level of quality of products, processes and services; • to suggest ways to reform the field of technical regulation.
Required prior and related subjects: • Quality management; • Conformity assessment; • Trends in the development of public administration systems
Summary of the subject: Getting acquainted with the main features of known approaches to technical regulation, issues of organization of activities in the field of technical regulation in the context of the main directions of adaptation to EU legislation in the field of standardization, conformity assessment, metrology, quality management and protection a well as the state market surveillance. Product conformity assessment procedures; processes and services. Accreditation of conformity assessment bodies, inspection bodies, QMS certification bodies and personnel, testing laboratories and normative documents regulating the requirements to them. Introduction of technical regulations. Declaration of conformity. Strategic objectives for the development of technical regulation
Assessment methods and criteria: Current control: (oral examination, control measures (40%)) Final control (60% of exam): written-oral form
Recommended books: 1.Стригунова М.Н. Сертифікація: теорія і практика: Навч. Посібник. – Севастополь, СНУЯЕ та П, 2012. – 375 с. 2.Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник/Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. – Львів: Вид-во НУ «Львіввська політехніка», 2004, - 500 с. 3. Ціж Б.Р., Байцар Р.І., Варивода Ю.Ю., Васерук Н.Я. Кваліметрія:Навч.посібник. – Львів: В-во ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, 2014. – 150 с. 4. Величко О.Г., Должанський А.М., Віткін Л.М. і ін.. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості/О.Г. Величко, А.М.Должанський, Л.М. Віткін і ін. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2010 – 393 с. 5. Черепков С.Т.,Кондрашов С.І., Будьоний М.М. та ін.. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в Україні: Підручник/ С.Т Черепков, С.І. Кондрашов, М.М.Будьоний та ін. – Харків: вид-во Підручник НТУ «ХПІ», 2010. – 440 с. 6. Сопільник Л.І., Остапенко О.І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: Навч.поібник/ Л.І.Сопільник, О.І.Остапенко, Львів, університет бізнесу та права,2011.–124с. 7. Величко О.М., Кучерук В.Ю., Гордієнко Т.Б., Севастьянов В.М. Основи стандартизації та сертифікації: Підручник/ О.М.Величко, В.Ю.Кучерук, Т.Б.Гордієнко,В.М.Севастьянов. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 364 с. 8. Гриценко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації. Стан, тенденції та перспективи: Монографія/ Ф.В.Гриценко. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 124 с. 9. Чабан О.П. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення: навч. Посібник/О.П.Чабан. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 332 с. 10. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 2015. 11. Закон України «Про загальну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», 2004 (зі змінами 2009) 12. Закон України «Про підтвердження відповідності», 2001. 13. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», 2001. 14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 2005. 15. Акредитація органів з оцінки відповідності. Збірник нормативно-правових документів та методичних матеріалів. Серія: Якість, стандартизація, метрологія та сертифікація. – Львів: ДЦСМС, 2002, випуск 4. – 62 с. 16.Кордіяка Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів: Автореф. Дис. … Канд.. техн.. наук/Нац. Ун-т «Львів.політехніка» - Львів, 2017. – 23 с. 17. www.me/kmu.gov.ua, www.ukrndnc.org.ua, http://sdla.gov.ua/.