Local History

Major: Museum, Monument Protection Activity and Cultural Tourism
Code of subject: 6.027.03.E.067
Credits: 6.50
Department: History of Ukraine and Ethnic Communication
Lecturer: PhD Roman Lekhniuk
Semester: 7 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: - To understand the specifics and relevance of studying local communities in a world of progressive globalization; - To characterize the concepts of «local history», «local community», «local specificity», their origin and features; - To explain the history of formation and characteristics of ethnic, sub-ethnic and other local communities in Ukraine; - To characterize the political and administrative structure of Ukraine in different historical periods. - To explain the economic and social processes on the Ukrainian territory, the essence of the transition from traditional to industrial society; to name the main features of modern society. - To describe and compare the situation of the Ukrainian population and the features of everyday life of different ethnical, sub-ethnical and social communities at different stages of historical development and in the composition of different state entities. - To analyze the economic, political and cultural activity of other ethnic groups/nations in the territory of Ukraine; characterize inter-ethnic relations and give examples of interaction between Ukrainian and other national movements in Ukraine. - To search for historical information and use various sources of information (scientific monographs, popular science works, encyclopedias, periodicals, interactive sources, etc.)
Required prior and related subjects: Historical and cultural heritage of Lviv, Ancient and Medieval history of Ukraine, Modern and Contemporary history of Ukraine, History and culture of Europe.
Summary of the subject: - The subject, objectives and concept of the «Local history» course; - Formation of local history as an independent branch of history: world and Ukrainian context; - Methods of local history research; - Types of local communities: ethnical, sub-ethnical, social, etc. local identities in the context of globalization; - The problem of interaction and coexistence of local communities in the historical dimension: the example of Lviv; - Perspectives of local history at the current stage in the educational and public space. «Local History» Project (Lviv) as an example of practical implementation and promotion of local history.
Assessment methods and criteria: rating assessment on a 100-point system: current tests - 40 points (quiz, presentation, oral and written answers), final test - 60 points (exam).
Recommended books: 1. Веб-сторінка проекту «Локальна історія» (http://localhistory.org.ua/) та архів журналу «Локальна історія» за 2018-2020 роки. 2. Верменич Ярослава. Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації. Регіональна історія України. Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. No 3. С. 9–40 3. Верменич Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. Регіональна історія України. Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. No 1. С. 13–28; 4. Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. Київ, 2003. 5. Віхров М. Дикий Схід. Нарис історії та сьогодення Донбасу. Київ: Темпора, 2018. 352 с. 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ ст. Київ, 2019. 656 с. 7. Громенко С. 250 років фальші: російські міфи історії Криму. Харків: «Фоліо», 2019. 254 с 8. Гудь Б. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ - першій половині ХХ ст. Харків: Акта, 2018. 482 с. 9. Ґел Й. Міста для людей. Київ: Основи, 2018. 304 с. 10. Зіневич Наталія Локальна історія: виклики і перспективи. РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей. 2010. Вип. 4. C. 27-46. 11. Кравченко В. Провінційні пошуки колективної ідентичності: випадок Слобідської України. [у]: Імперські ідентичності в українській історії XVIII – першої половини ХІХ ст. / Колективна монографія за ред. В. Ададурова і В. Склокіна. Львів: Видавництво УКУ, 2020. 12. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. У двох томах. Київ: «Дух і літера», 2019. 13. Любити і навчати: селянство в уявленнях української інтелігенції другої половини ХІХ століття. Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 240 с. 14. Михед О. «Я змішаю твою кров із вугіллям». Зрозуміти український Схід. Київ: Наш формат, 2020. 368 с. 15. The Oxford Companion to Family and Local History. Oxford University Press, 2010. 695 p. 16. Writing local history. Manchester University Press, 2007. 256 p.