Methods of Teaching Informatics: Quality Monitoring and Testing

Major: Educational, Pedagogical Sciences
Code of subject: 7.011.01.E.030
Credits: 6.00
Department: Department of Pedagogics and Innovative Education
Lecturer: Chubinska Nataliia Bohdanivna
Semester: 2 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • knowledge and ability to use modern innovative pedagogical methods and forms of training in the educational process, in particular, distant forms and methods; • knowledge of methods for controlling knowledge of students in terms of theoretical and productive learning in full-time and distance learning forms and method of drawing up tasks for checking different levels of mastering the content of the training material; • the ability to effectively test, use automated testing systems, measure and analyze test results.
Required prior and related subjects: • Methodology of teaching informatics. Didactic designing • Methodology of teaching informatics. Innovative technologies
Summary of the subject: Introduction to the problem of test control. Role of tests in the modern educational process. Pedagogical tests. Terms and definitions. Pedagogical control, object and object of control. Principles of pedagogical control. Test content. Principles of content selection. Stages of designing the test. Specification of the test. Test tasks: design rules, formats, requirements. Work out and present the results of testing. Statistical justification of test quality. Calculation of results. Methods of scaling and presentation of test results. Technique and technology of testing.
Assessment methods and criteria: • monitoring the activities learning activitiy; • implementation of practical works (presentations, test tasks); • execution of control works; • written-oral examination.
Recommended books: 1. Булах І. Є. Кількісний аналіз результатів тестування. – К.: ЦМК МОЗ України, 1994, – 54 с. 2. Булах І. Є. Комп’ютерна діагностика навчальної успішності. – К.: ЦМК МОЗ України, УДМУ, 1995. – 221 с. 3. Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. .– К. : Майстер-клас, 2006 – 160 с. 4. Булах І. Є. Теорія комп’ютерного тестування. — К.: ЦМК МОЗ України, 1994. — 59 с. 5. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с. 6. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : Рекомендації з освітньої політики / [під заг. ред. О. І. Локшиної]. – К. : “К.І.С”, 2004. – 160 с. 7. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове видання / [Болюбаш Я. Я., Булах І. Є., Мруга М. Р., Філончук І. В.] – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.