Information Security and Information War in Media

Major: Journalism
Code of subject: 7.061.01.O.1
Credits: 5.00
Department: Journalism and Mass Communication
Lecturer: Kitsa M.O.
Semester: 1 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: practically use theoretical knowledge; apply scientific approach to information analysis of the situation; • Create adequate information content to counteract the information war; • identify "infected" and customized information to the media; • develop a common strategy and specific information content for information warfare; • choose the ways and means to influence the audience media; • counter enemy information operations.
Required prior and related subjects: Law standarts of journalism; Press and PR; Internet-journalism; Theories and methodics of journalsm.
Summary of the subject: Conceptual framework of information warfare. Approaches to the definition of the nature of the information confrontation / war. Characteristics of the information war. Items of information influence. Information weapons. Signs of information warfare against the state. Psychological operations as a key element of information confrontation. Types of psychological impact. Propaganda as a form of psychological operations. The principles and rules of propaganda influence. Propaganda techniques in information wars. The belief and suggestion in psychological operations
Assessment methods and criteria: Practice session, oral examination (40%), final control (60% test, examination): oral-written form (60%)
Recommended books: • Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр./В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.: іл. • Богомолова Н. Социальная психология массовой коммуникации / Богомолова Н. Н. – М.:Аспект-Пресс, 2008. – 191 с. • Кіца М.О.Інформаційна безпека та інформаційна війна у ЗМІ: навчально-методичний комплекс у віртуальному середовищі НУ «Львівська політехніка». • Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи, К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” – 2001. • Макаренко С. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО, К: Науково-видавничий центр “Наша культура і наука” – 2002. • Степко О. Проблеми розвитку інформаційних технологій в діяльності ООН // Вісник КНТЕУ. – 2002 - № 3. • Петров В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2 • Правик Ю. Телекомунікаційна галузь України: тенденції розвитку та особливості приватизаційного процесу ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” // Маркетингова товарна політика.