Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

6.194.00.00 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2019
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою. Механізмів визнання неформальної та інформальної освіти-нема.
Набуті компетентності: - базові знання для розрахунку течій рідини і газу в трубопроводах, гідротехнічних спорудах та їх елементах (трубопроводи, затвори, водопідпірні греблі, водоскиди тощо); - базові уявлення про будову та роботу гідротехнічних споруд, основи їх проектування та розрахунку; - базові знання про будову та конструктивні особливості гідравлічних та аеродинамічних машин, що використовуються в природоохоронному та водному господарстві, а також основи проектування насосних і повітродувних станцій; - базові уявлення про системи та схеми водопостачання та водовідведення, їх основні елементи та принципи їх проектування; - основи проектування водопропускних та рибогосподарських споруд; - принципи використання та управління водними ресурсами, особливості споживання води різними галузями господарства, методологія встановлення рівня антропогенного навантаження на водні ресурси та принципи розробки комплексу заходів щодо їх охорони.
- навички проведення вишукувальних робіт; - авторський нагляд за будівництвом спроектованих водогосподарських об’єктів; - навички впровадження технологічних процесів і режимів роботи устаткування, споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів; - навички виконання пусконалагоджувальних робіт устаткування, споруд і систем водогосподарських та природоохоронних об’єктів; - навички забезпечення функціонування елементів водогосподарських та природоохоронних об’єктів; - вміння контролювати технологічні процеси і режим роботи водогосподарських об’єктів.
- здатність формувати стійкий світогляд, правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; - здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, уміння роботи в групах; - здатність поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації; - здатність використовувати професійно-профільовані знання та практичні навички для вирішення практичних завдань у галузі водогосподарського та природоохоронного будівництва; - здатність виконувати комп’ютерні обчислення, навички аналізу та відображення результатів; - уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом; - здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.