Пожежна безпека

6.261.00.00 Пожежна безпека
Кваліфікація: Бакалавр з пожежної безпеки
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Цивільна безпека
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Студенти отримують необхідні знання для забезпечення пожежної безпеки промислових та цивільних об'єктів. Під час навчання студенти ґрунтовно вивчають процеси розвитку пожеж, поведінку будівельних матеріалів та конструкцій в умовах пожежі Студенти отримую всі необхідні знання з пожежної профілактики, пожежної тактики, пожежно-рятувальної техніки. Значну увагу під час навчання приділяється вивченню організації пожежно-профілактичної роботи, організації управління діяльності органів та підрозділів пожежної безпеки, вогнестійкості будівельних конструкцій.
Програмні результати навчання: - оцінювати пожежну небезпеку систем опалення, вентиляції і кондиціювання, водопостачання у будівлях та спорудах, населених пунктах, на промислових та інших об’єктах в проектно-кошторисній документації при будівництві, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд та інших об’єктів та відповідність відведеної території під нове будівництво вимогам протипожежних норм; - розробляти технічні заходи протипожежного захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших об’єктів, оцінювати відповідності будівельних матеріалів, конструкцій, будівель та споруд вимогам вогнестійкості та відповідність протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту вимогам чинних нормативних актів; - перевіряти пожежну небезпеку технологічних процесів, будівель і споруд та інших об’єктів на стадії будівництва та експлуатації; - оцінювати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту електроустановок, апаратів і обладнання та відповідність установок автоматичного протипожежного захисту нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробляти профілактичні заходи щодо запобігання виникненню пожеж та впливу їх на людей і довкілля; - організовувати контроль за забезпеченням дотримання вимог норм і правил у галузі пожежної безпеки під час проектування будівель і споруд. - оцінювати пожежну небезпеку систем опалення, вентиляції і кондиціювання, водопостачання у будівлях та спорудах, населених пунктах, на промислових та інших об’єктах в проектно-кошторисній документації при будівництві, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд та інших об’єктів та відповідність відведеної території під нове будівництво вимогам протипожежних норм; - розробляти технічні заходи протипожежного захисту будівель та споруд, населених пунктів, промислових та інших об’єктів, оцінювати відповідності будівельних матеріалів, конструкцій, будівель та споруд вимогам вогнестійкості та відповідність протипожежної та аварійно-рятувальної техніки, обладнання та інструменту вимогам чинних нормативних актів; - перевіряти пожежну небезпеку технологічних процесів, будівель і споруд та інших об’єктів на стадії будівництва та експлуатації; - оцінювати пожежну небезпеку і рівень протипожежного захисту електроустановок, апаратів і обладнання та відповідність установок автоматичного протипожежного захисту нормативним актам з питань пожежної безпеки; - розробляти профілактичні заходи щодо запобігання виникненню пожеж та впливу їх на людей і довкілля; - організовувати контроль за забезпеченням дотримання вимог норм і правил у галузі пожежної безпеки під час проектування будівель і споруд. - уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською); - здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; - застосовувати невербальні методи спілкування, спілкуватися українською професійною мовою; - вміння застосовувати усні та письмові контакти у ситуаціях професійного спілкування; - сприяти створенню відповідного морально-психологічного клімату у підрозділі.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н., професор Шналь Тарас Миколайович, +380686146307, к. 226 II н.к.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня