Мости і транспортні тунелі

8.192.00.06 Мости і транспортні тунелі
Кваліфікація: Магістр з будівництва та цивільної інженерії
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: Знання • дослідження та діагностика стану транспортних споруд; • проектування мостів та транспортних тунелів; • реконструкції та підсилення мостів та транспортних тунелів; • використання інформаційних технологій для розрахунку та виконання проектної документації в галузі будівництва; • експлуатації та обслуговування транспортних споруд; • технології та організації будівництва. Уміння • для проектування транспортних споруд та їх окремих конструкцій; • для дослідження та діагностики стану транспортних споруд; • вибору оптимальних технологій, пристроїв і матеріалів для вирішення завдань будівництва; • для технагляду за процесом виконання будівельних робіт; • для розробки нових конструктивних рішень та технологій в будівництві. Комунікація • здатність використовувати знання і практичні навики при виборі оптимальних способів організації будівництва; • здатність використовувати професійно-профільні знання і практичні навички для вирішення конкретних завдань будівництва; • здатність застосовувати системний підхід при розробці нових конструктивних рішень та технологій в будівельних галузях.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня