Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

8.194.00.01 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут будівництва та інженерних систем
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Архітектура та будівництво
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - проектування, будівництво та технічна експлуатація природоохоронних споруд; - конструктивні та експлуатаційні характеристики обладнання; - принципи побудови технологічних ліній та комплексів; - принципи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - особливості принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.; - принципи організації роботи структурних підрозділів виробництва; - схеми керування виробничими процесами; - засоби та методи проведення експериментальних досліджень, методи обробки результатів експерименту. - проектування, будівництво та технічна експлуатація природоохоронних споруд; - конструктивні та експлуатаційні характеристики обладнання; - принципи побудови технологічних ліній та комплексів; - принципи організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; - особливості принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.; - принципи організації роботи структурних підрозділів виробництва; - схеми керування виробничими процесами; - засоби та методи проведення експериментальних досліджень, методи обробки результатів експерименту. - здатність організувати роботу по своєчасному виконанню виробничої програми; - здатність здійснювати керівництво розробкою проектів на усіх стадіях і етапах проектування, будівництва та введення в експлуатацію об’єктів; - здатність постановки задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Декан магістратури, кандидат технічних наук, Позняк Оксана Романівна
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня