Професійна освіта (за спеціалізаціями)

9.015.00.00 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Освіта/Педагогіка