Філологія

9.035.00.00 Філологія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Гуманітарні науки