Математика

9.111.00.00 Математика
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Математика та статистика