Матеріалознавство

9.132.00.00 Матеріалознавство
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Механічна інженерія