Галузеве машинобудування

9.133.00.00 Галузеве машинобудування
Рік вступу: 2018
Форма навчання: заочна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Механічна інженерія