Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

9.152.00.00 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування