Хімічні технології та інженерія

9.161.00.00 Хімічні технології та інженерія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія