Видавництво та поліграфія

9.186.00.00 Видавництво та поліграфія
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Виробництво та технології