Архітектура та містобудування

9.191.00.00 Архітектура та містобудування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Архітектура та будівництво