Туризм

9.242.00.00 Туризм
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Сфера обслуговування