Автомобільний транспорт

9.274.00.00 Автомобільний транспорт
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Інститут: Відділ докторантури та аспірантури
Галузь знань: Транспорт