Публічне управління та адміністрування

6.281.00.00 Публічне управління та адміністрування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Галузь знань: Публічне управління та адміністрування