Управління фінансово-економічною безпекою

8.073.00.12 Управління фінансово-економічною безпекою
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Галузь знань: Управління та адміністрування