Управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями

8.073.00.16 Управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями
Кваліфікація: Магістр менеджменту
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут адміністрування та післядипломної освіти
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Управління та адміністрування
Особливі умови вступу: Вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови.
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до областей управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями, що дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Програмні результати навчання: – головні аспекти використання термінології з управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – принципи, процеси та особливості управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – основні методи управлінського аналізу; – організаційні структури управління; – технології та інструменти управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – принципи та методи оцінювання управлінської діяльності. – головні аспекти використання термінології з управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – принципи, процеси та особливості управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – основні методи управлінського аналізу; – організаційні структури управління; – технології та інструменти управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями; – принципи та методи оцінювання управлінської діяльності. – уміння демонструвати знання та розуміння основних фактів, концепцій, правил та теорій менеджменту; – міжособистісні навички, пов'язані зі здатністю взаємодіяти із заінтересованими сторонами проекту; – здатність дотримуватися корпоративної культури для досягнення мети управління житловими будинками та їхніми об'єднаннями.
Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Практика/стажування: Науково-дослідницька практика.
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.е.н., професор, професор,завідувач кафедри технологій управління Ільчук Павло Григорович, +380979428325, pavlo.g.ilchuk@lpnu.ua.
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері управління проектами і програмами у організаціях різних форм власності та організаційно-правових форм: проектно-орієнтованих організаціях, інвестиційно-будівельних компаніях та організаціях, що займаються розвитком об’єктів нерухомості, фінансових, експертно-аналітичних, консалтингових та аудиторських компаніях, відділах організації конкурсів і тендерів органів державного управління та місцевого самоврядування.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня