Дизайн (освітньо-наукова програма)

3.022.00.00 Дизайн (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут архітектури та дизайну
Галузь знань: Культура і мистецтво