Харчові технології (освітньо-наукова програма)

3.181.00.00 Харчові технології (освітньо-наукова програма)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Галузь знань: Виробництво та технології