Технічна електрохімія

8.161.00.03 Технічна електрохімія
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія