Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

8.161.00.04 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія