Процеси і обладнання хімічних виробництв

8.161.00.09 Процеси і обладнання хімічних виробництв
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут хімії та хімічних технологій
Галузь знань: Хімічна та біоінженерія