Системне програмування

8.123.00.02 Системне програмування
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії за спеціалізацією системне програмування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Програмні результати навчання: - описати основні підходи до проектування програмних систем; - описати особливості проектування інтелектуальних систем, операційних систем, утиліт, драйверів і інтерфейсів користувача; - описати принципи розробки інтерфейсів користувача; - описати технології програмування комп'ютерних мереж; - охарактеризувати технології паралельного та веб програмування; - охарактеризувати принципи розв’язання науково-практичних задач. - описати основні підходи до проектування програмних систем; - описати особливості проектування інтелектуальних систем, операційних систем, утиліт, драйверів і інтерфейсів користувача; - описати принципи розробки інтерфейсів користувача; - описати технології програмування комп'ютерних мереж; - охарактеризувати технології паралельного та веб програмування; - охарактеризувати принципи розв’язання науково-практичних задач. - досліджувати та аналізувати архітектури програмних систем, і вибирати оптимальні за вказаним критерієм; - вибирати інструментальні засоби для розв’язання задачі проектування програмного об’єкту; - визначати, формулювати, досліджувати і розв’язувати проблеми реалізації програмного об’єкту; - здатність застосовувати знання на практиці, здійснювати самонавчання та продовжувати професійний розвиток; - навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доц. Мороз Іван Володимирович, к.т.н., доц. Олексів Максим Васильович +380322582196, maxoleksiv@gmail.com
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня