Кіберфізичні системи

8.123.00.04 Кіберфізичні системи
Кваліфікація: Магістр з комп’ютерної інженерії
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1.5 року
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Інформаційні технології
Особливі умови вступу: Наявність ступеня бакалавра
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: - описати апаратні та програмні елементи кіберфізичних систем; - описати особливості розробки, діагностики та адміністрування кіберфізичних систем; - описати принципи побудови архітектур апаратних та програмних комп'ютерних засобів різних рівнів і призначення; - описати архітектури, протоколи та принципи функціонування комп’ютерних мереж кіберфізичних систем; - охарактеризувати методи та засоби забезпечення надійності функціонування кіберфізичних систем; - охарактеризувати принципи розв’язання науково-практичних задач.
- здійснювати проектування, розробку, діагностику та адміністрування кіберфізичних систем; - проектувати кіберфізичні системи цифрової і змішаної обробки сигналів і зображень; - проектувати структурні, функціональні і принципові схеми пристроїв комп’ютера; - проектувати та відлагоджувати програмні об’єкти використовуючи інструментальні засоби; - проектувати кіберфізичні системи та забезпечувати їх ефективне функціонування.
- аналізувати та досліджувати методи та засоби цифрової обробки сигналів і діагностики кіберфізичних систем, та вибирати оптимальні за вказаним критерієм для побудови кіберфізичних систем; - виконувати порівняльну оцінку різних структур та варіантів реалізації пристроїв; - аналізувати особливості елементної бази та обирати оптимальну за заданими критеріями ефективності для розв’язання поставленої задачі; - вибирати інструментальні засоби для розв’язання задачі проектування технічного та програмного об’єктів; - визначати, формулювати, досліджувати і розв’язувати проблеми реалізації технічного та програмного об’єктів; - здатність застосовувати знання на практиці, здійснювати самонавчання та продовжувати професійний розвиток; - навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
Академічна мобільність: Нема, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Дослідницька практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: к.т.н., доц. Сало Андрій Миколайович, к.т.н., доц. Олексів Максим Васильович +380322582196, maxoleksiv@gmail.com
Професійні профілі випускників: Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : 1. Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки: Оператор електронно-обчислювальних машин 2. Професіонали в галузі обчислювальних систем Розробники обчислювальних систем: Адміністратор бази даних Адміністратор даних Адміністратор доступу Адміністратор доступу (груповий) Адміністратор задач Адміністратор системи Аналітик з комп’ютерних комунікацій Аналітик з комп’ютерних систем Аналітик з комп’ютерного банку даних Інженер з комп’ютерних систем Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів Конструктор комп’ютерних систем 3. Професіонали в галузі програмування : Розробник комп’ютерних програм Інженер-програміст Програміст прикладний Програміст системний 4. Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації): Фахівці в інших галузях обчислень Інженер із застосування комп’ютерів Фахівець може займати первинні посади: Інженер-електронік Інженер-системотехнік Інженер-програміст
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Кафедра: Електронних обчислювальних машин Використання сучасного обладнання та програмних засобів провідних виробників в галузі інформаційних технологій, зокрема: Xilinx, Altera, Cypress Semiconductor Corporation, Texas Instruments, Atmel, Analog Devices, Microsoft, Google.