Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

8.125.00.02 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Галузь знань: Інформаційні технології