Управління інформаційною безпекою

8.125.00.03 Управління інформаційною безпекою
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Галузь знань: Інформаційні технології