Якість, стандартизація та сертифікація

8.152.00.06 Якість, стандартизація та сертифікація
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
Галузь знань: Автоматизація та приладобудування