Економіка підприємства

8.051.00.01 Економіка підприємства
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки