Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.073.00.01 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Галузь знань: Управління та адміністрування