Логістика

8.073.00.07 Логістика
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Галузь знань: Управління та адміністрування