Управління інноваційною діяльністю

8.073.00.10 Управління інноваційною діяльністю
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Галузь знань: Управління та адміністрування