Науки про Землю

6.103.00.00 Науки про Землю
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут геодезії
Галузь знань: Природничі науки