Фотограмметрія та дистанційне зондування

8.193.00.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Інститут: Інститут геодезії
Галузь знань: Архітектура та будівництво