Психологія

6.053.00.00 Психологія
Кваліфікація:
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми:
Інститут: Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кількість кредитів:
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя:
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Особливі умови вступу:
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми:
Характеристика освітньої програми:
Набуті компетентності:
Академічна мобільність:
Практика/стажування:
Керівник освітньої програми, контактна особа:
Професійні профілі випускників:
Доступ до подальшого навчання:
Інші особливості програми: